?>

Aanpassen Statuten Huurdersvereniging aan WBTR

Aanpassen Statuten Huurdersvereniging aan WBTR

Platform Amvest Huurders

Aanpassen statuten aan WBTR voor Huurdersvereniging (HV) en opstellen statuten voor overgang van Bewonerscommissie (BC) naar HV

De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties te voorkomen. De WBTR is ingegaan op 1 juli 2021 en gaat boven de eigen statuten. Er bestaat echter geen verplichting om de statuten direct na 1 juli 2021 te wijzigen. In de WBTR is daarvoor een overgang van vijf jaar opgenomen.  

In overleg met de directie van Amvest heeft de notaris van Amvest voorzetten gemaakt voor zowel nieuwe statuten als voor de procedure binnen de HV'n.
Het werk van de notaris wordt geheel betaald door Amvest.
Deze statuten kunnen ook worden gebruikt door BC's die een HV willen worden. En ook hebben wij een procedure beschreven, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de notaris van Amvest. 
Let wel: alleen bij het gebruik maken van deze notaris worden de kosten door Amvest voldaan.

Akte van statutenwijziging
Stappenplan wijziging statuten door de HV
Template notulen AV en presentielijst
Naam en adres notaris
Stappenplan opstellen statuten voor BC naar HV

 

Stel uw vraag

Contactformulier