Actieplan

Actieplan

Platform Amvest Huurders

ACTIEPLAN 2022


 

Vastgesteld in de Algemene Vergadering op 25 mei 2022

 
Het Actieplan is gebaseerd op de meerjaren Beleidsnota 2018-2023 die in de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 is aangenomen. 
 
Het doel van het Platform Amvest Huurders (PAH) is het behartigen van de belangen van huurders van woningen van Amvest in het algemeen en het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging in het bijzonder. 
Het Platform streeft naar verhoging van het woongenot d.w.z. energiezuinig, comfortabel en gezond wonen in een leefbare en veilige wijk tegen een betaalbare huur.
 
Aan de hand van de Beleidsnota kiest het bestuur van het PAH jaarlijks een aantal actuele speerpunten, waarvoor wij ons - samen met u – zullen inzetten.  Hieronder vindt u een opsomming van onderwerpen waaraan het bestuur in het bijzonder aandacht wil besteden.
 

Meer lezen? Actieplan 2022
 

Stel uw vraag

Contactformulier