?>

Actieplan

Actieplan

Platform Amvest Huurders

ACTIEPLAN 2023


 

Vastgesteld in de Algemene Vergadering op 24 mei 2023

 
Het Actieplan is gebaseerd op de meerjaren Beleidsnota 2018-2023 die in de Algemene Ledenvergadering van maart 2018 is aangenomen. 
 
Het doel van het Platform Amvest Huurders (PAH) is het behartigen van de belangen van huurders van woningen van Amvest in het algemeen en het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging in het bijzonder. 
Het platform vanaf de verhoging van het woongenot dwz energiezuinig, comfortabel en gezond wonen in een leefbare en veilige wijk tegen een betaalbare huur.
 
Aan de hand van de beleidsnota kiest het bestuur van de PAH jaarlijks een aantal actuele speerpunten, waarvoor wij ons - samen met u – zullen inzetten. Meestal vindt u een opsomming van onderwerpen waarvan het bestuur in het bijzonder aandacht zal worden besteed.
 

Meer lezen? Actieplan 2023
 

Stel uw vraag

Contactformulier