?>

Actieplan 2024

Actieplan 2024

Platform Amvest Huurders

 

Het Actieplan 2024 is gebaseerd op het meerjarige Beleidsplan 2024 - 2029 dat in de Algemene Vergadering van mei 2024 werd aangenomen.

Het doel van het Platform Amvest Huurders (PAH) is het behartigen van de belangen van Huurdersverenigingen (HV'n) en Bewonerscommissies (BC's) als leden van de vereniging in het bijzonder.

Het PAH zet zich in voor verhoging van het woongenot: duurzaam, comfortabel en gezond wonen in een leefbare en veilige wijk tegen een duurzame huur. 

Actieplan 2024

Stel uw vraag

Contactformulier