?>

Activiteiten

Activiteiten

Platform Amvest Huurders

  • Het bestuur van Platform Amvest Huurders (PAH) voert minimaal twee maal per jaar overleg op centraal (landelijk) niveau met de directie van Amvest en wisselt informatie uit over aangelegenheden die de woningportefeuille van Amvest als geheel betreffen en die voor de huurders van die woningen van belang zijn.
  • Jaarlijks organiseert het PAH een landelijke ledenvergadering en een themamiddag met actuele onderwerpen over de woningmarkt, duurzaamheid, betaalbaarheid en meer. Iedere Amvest huurdersvereniging en bewonerscommissie is automatisch lid van het PAH en welkom op deze bijeenkomsten.
  • Het PAH en Amvest helpen bewoners van (nieuwe) complexen bij de oprichting van een huurdersvereniging of bewonersvereniging (via een stappenplan, financieel, advies, bezoek).
  • Mensen wonen zo lang mogelijk zelfstandig. Het PAH stimuleert de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen en het wonen met zorg- en gemaksdiensten.
  • Uitgifte van de digitale nieuwsbrief; verstrekking van actuele huurdersnieuws aan de leden.
  • Het ondersteunen en adviseren van huurdersverenigingen en bewonerscommissies.

Stel uw vraag

Contactformulier