?>

Activiteiten

Activiteiten

Platform Amvest Huurders

  • Het Platform voert minimaal twee maal per jaar overleg op centraal (landelijk) niveau met Amvest en wisselt informatie uit over aangelegenheden die de Amvest-woningportefeuille als geheel betreffen en die voor de huurders van die woningen van belang zijn.
  • Jaarlijks organiseert het Platform een landelijke ledenvergadering en een themamiddag waarin een onderwerp omtrent huren of wonen wordt gepresenteerd. Iedere Amvest huurdersvereniging is automatisch lid van het Platform en is welkom op deze bijeenkomsten.
  • Het Platform bestuur en Amvest helpen en ondersteunen bewoners van (nieuwe) complexen bij de oprichting van een huurdersvereniging (via een stappenplan, financieel, advies, bezoek).
  • Mensen willen zolang mogelijk zelfstandig wonen. Het Platform stimuleert de ontwikkeling van levensloopbestendige woningen en wonen met zorg- en gemaksdiensten.
  • Regelmatig vindt overleg plaats met andere platformen binnen GPHP (Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms). Hier wordt onderling kennis, kunde en ervaringen uitgewisseld.
  • Uitgifte van de digitale nieuwsbrief; verstrekking van actueel en regelmatig nieuws / informatie aan de leden.
  • Het ondersteunen en adviseren van huurdersverenigingen en bewonerscommissies.

Stel uw vraag

Contactformulier