Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Platform Amvest Huurders

Op 13 maart j.l. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) in het Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht plaats.
De belangstelling voor deze vergadering was groot. Uit de meest uiteenlopende provincies waren bestuursleden van diverse Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies naar Utrecht gekomen om zich over de laatste stand van zaken van het Platform te informeren. Er kan gesproken worden van een zeer geslaagde ALV met een aansprekend Activiteitenplan 2018 motto 'Doelgericht en Doelmatig' en een Beleidsplan met doorkijk tot 2023. 

Lees hier het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2018!  

Stel uw vraag

Contactformulier