Archief

Archief

Onderstaand worden ziet u de nieuwsitems van de afgelopen 12 maanden.

Nieuwsbrief december 2021

wo 22 december

AMVEST


Weer een jaar voorbij.......

Een jaar met grotere zorgen over de woningmarkt, zeker ook voor de vrije sector. Huren en verkoopprijzen van woningen stijgen in een rap tempo. De betaalbaarheid van een fatsoenlijke woning staat sterk onder druk. Ook de beschikbaarheid van woningen bereikt een kritiek punt. Dat daarbij ook nog de energieprijzen sterk stijgen, maakt het extra zorgelijk.

En dan is er nog de corona-pandemie die ons leven voortdurend beïnvloedt en ons beperkt in ons dagelijks leven.

Toch hebben we lichtpuntjes gezien in het afgelopen jaar.
De huurverhoging voor de vrije sector is in 2021 voor drie jaar vastgelegd op maximaal het inflatiepercentage plus 1% extra huurverhoging. Voor 2021 betekende dit maximaal 2,4%.: 1,4 % inflatie plus 1% extra huurverhoging. De gereguleerde huren in ons bestand zijn gevrijwaard gebleven van een huurverhoging, een hele stap voor de Overheid.

Uit een publicatie van Ministerie van Binnenlandse Zaken van 7 december 2021 lijkt het voor het komende jaar erop dat de inflatie op 2,3% wordt vastgelegd, waardoor de maximale huurverhoging op 3,3 % uitkomt. Nog steeds fors, zeker omdat er voorlopig nog beperkende maatregelen in onze samenleving noodzakelijk zijn om het virus onder de duim te krijgen. De acties voor een beperking van de huurverhogingen hebben succes gehad, dat blijft wat ons betreft een continu proces. We zijn zeer benieuwd wat het nieuwe kabinet voor de komende jaren voor het Wonen in petto heeft.


Woonbond

Binnen het bestuur van het PAH zijn we blij met het collectieve lidmaatschap van de Woonbond voor al onze Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies. Dit lidmaatschap gaat per 1 januari in. De directie van Amvest draagt de kosten die met dit lidmaatschap gepaard gaan. Belangrijk is dat alle Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies gemakkelijker toegang krijgen tot de consulenten van de Woonbond voor vragen en adviezen.
Let wel: het contact met de Woonbond dient via een door u aan te wijzen contactpersoon te lopen!

Vanaf nu staat een uitgebreide instructie op onze website. Hier is te vinden hoe u contact maakt met de Woonbond maar ook over welke onderwerpen advies gevraagd kan worden en waarbij u mogelijk ondersteuning kunt krijgen van deskundigen van de Woonbond. Voor de Woonbond betekenen deze nieuwe leden een versterking van de positie binnen de huursector. Op deze manier wordt de Woonbond de mogelijkheid geboden zich krachtiger in te zetten ten opzichte van het gevoerde overheidsbeleid, dit komt ten goede aan de geliberaliseerde woningmarkt.


Algemene Ledenvergadering 2022

Ondanks alle beperkende maatregelen hebben we als PAH onze Algemene Ledenvergadering dit jaar fysiek kunnen houden. We hopen dat het in 2022 weer mogelijk wordt en dat de omstandigheden dan gunstiger zijn om meer leden op de bijeenkomst te kunnen verwelkomen. Voor het bestuur is de jaarvergadering een belangrijk moment om met de leden in gesprek te gaan over wat er speelt, positief en negatief, in Amvest-huurland.


Kerst en Nieuwjaarsgroet

Het bestuur wenst de bestuursleden en hun familieleden van de Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies, ondanks de beperkende lockdown, gezellige feestdagen. Voor het jaar dat nu voor ons ligt spreken wij de wens uit voor een gezond 2022 waarin wij ons leven weer op een normale manier kunnen oppakken! Een mooie gedachte!

Het bestuur van het Platform Amvest Huurders,
Henny Jacobse, Guus Hutjes, Els van Es, Hanny van der Hoek, Wouter de Vries, Jan Kommer.

Stel uw vraag

Contactformulier