Archief

Archief

Onderstaand worden ziet u de nieuwsitems van de afgelopen 12 maanden.

Nieuwsbrief maart 2022

zo 13 maart

AMVEST


Adviezen over de huuraanpassing 2022

Het verzoek om advies over de voorgenomen huuraanpassing is weer (of komt zeer binnenkort) binnen bij de Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies.

Door de Overheid is besloten dat voor woningen met een gereguleerde huur de maximum verhoging 2,3% (alleen inflatie) mag bedragen. Voor de vrije sector mag de maximale huurverhoging 2,3 % (inflatie) plus 1% extra verhoging bedragen.

Volgens het bestuur van het PAH zijn er genoeg redenen om in te zetten op geen of een zeer beperkte huurverhoging.

De directie van Amvest heeft de Vastgoedmanagers (“VGMers”) opgedragen per complex een onderbouwing te geven van de voornemens voor de huuraanpassing 2022. Amvest ziet af van een inkomensafhankelijke huurverhoging.

Waar moet u opletten als u advies geeft over de voorgenomen aanpassing?

Ten eerste of er werkelijk een percentage genoemd wordt door de VGMer voor specifiek uw complex. Als dat niet is gedaan kunt u aangeven dat de VGMer het blijkbaar niet weet. Geef dat dan ook vooral aan. U kunt dan inzetten op een laag percentage, sowieso die 1% extra niet.
Maar ook de volledige inflatie kan te veel zijn. Zeker in complexen met blokverwarming komt de stijging van de energieprijzen dan dubbel terug. Via de inflatie in de huur én in de verwarmingskosten.
Voor oudere complexen met slechte energie labels (E/F/G) geldt bovendien dat ook daardoor veel energie wordt gebruikt en dit weer extra in de servicekosten terecht komt. Dus als de verhuurder geen aanstalten maakt deze situatie te verbeteren, is er reden genoeg in elk geval de 1% niet toe te passen, maar ook de inflatiecorrectie te matigen.

Daarnaast blijven de volgende overwegingen van toepassing:

  • Lonen zijn de afgelopen jaren niet tot nauwelijks gestegen; pensioenen zijn al jaren niet geïndexeerd;
  • Door de coronacrisis hebben veel huurders, zoals zzp’ers en eigenaren van kleine bedrijven nog financiële problemen;
  • De reguliere huurverhogingen liggen in de vrije sector de afgelopen 10 jaar (periode Rutte) ruim boven de 35%;
  • Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne zal de inflatie stijgen en stijgen de voedselprijzen.

Ook kunt u pleiten voor een lagere of geen huuraanpassing als een of meerdere onderstaande argumenten voor uw complex van toepassing zijn:
  • De onderhoudsstatus van uw complex laat te wensen over: genoemd kunnen worden voorzieningen in de woning (bijvoorbeeld de keuken of badkamer), verfwerk, veroudering liften, verwarmingsinstallaties spreek/luisterverbindingen. Maak een lijst met openstaande reparatieverzoeken en afspraken;
  • Het niet-voldoende functioneren van de VGMer: slechte communicatie, slecht reageren op reparatie- en onderhoudsverzoeken;
  • Veel leegstand in het complex, moeilijk vinden van huurders;
  • Probeer inzicht te krijgen in de huur en/of WOZ-waarde van woningen in uw omgeving om werkelijk te weten wat uw “marktconforme” huur is.


Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van het PAH heeft de datum van de Algemene Ledenvergadering vastgesteld op 25 mei 2022 in Vergadercentrum Vredenburg in Utrecht. In de ochtend houden we het reguliere deel van de jaarvergadering. Voor het middagprogramma overleggen we met de directie Amvest over een interessant programma. We sluiten af met een gezellig samenzijn met hapje en drankje. Reserveer de datum in uw agenda!


Interessante artikelen uit de laatste Huurwijzer (jaargang 27, nummer 4 winter 2021) van de Woonbond

- voor gereguleerde huren: servicekostenprocedure Huurcommissie is gewijzigd;
- voor gereguleerde huren: huurverhoging niet betalen als manier om bezwaar te maken tegen de huurverhoging;
- een artikel over huurverlaging bij een mogelijk toekomstige kleinere invloed van de WOZ-waarde in de puntentelling.

Daarnaast wijzen we op het bestaan van de Energiebus van de Woonbond. Vooral bij oudere complexen kan deze goede diensten bewijzen (wel goed om op eventuele huurverhogingen te letten.

Stel uw vraag

Contactformulier