Archief

Archief

Onderstaand worden ziet u de nieuwsitems van de afgelopen 12 maanden.

Nieuwsbrief april 2022

wo 06 april

AMVEST


Overleg directie Amvest en bestuur Platform Amvest Huurders

Op 30 maart 2022 vond het halfjaarlijkse overleg tussen de directie van Amvest en het bestuur van het PAH plaats. Hieronder volgen de resultaten van het overleg.

Adviesprocedure en inhoud huuraanpassingen 2022
Alle tot nu toe bekende adviezen van de HV’n (Huurdersverenigingen) en BC’s (Bewonerscommissies), geven aan dat door de stijgende energieprijzen, de stijgende inflatie, de achterblijvende pensioenen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne een zeer gematigde huurverhoging op zijn plaats is. Veel lager dan de maximale 3,3 % voor de vrije markt en de 2,3% voor de gereguleerde huren. Uit de antwoorden van de VGMers (Vastgoedmanagers) op deze adviezen blijkt dat hier geen gehoor aan wordt gegeven. Amvest ziet voor zichtzelf geen rol bij inkomenspolitiek. Hiermee is duidelijk dat de mogelijkheid om in de huidige omstandigheden een huuradvies af te geven niet veel voorstelt. Bij Amvest, als belegger, spelen uitsluitend financiële belangen een rol bij de jaarlijkse huurverhoging die door de overheid is gemaximeerd

Natuurlijk hebben de VGMers op basis van plaatselijke omstandigheden de mogelijkheid de huurverhoging van individuele woningen of complexen te matigen.

Er bestaan een aantal oude huurcontacten van vrije-sector woningen waarin alleen sprake is van huurverhoging met het inflatiepercentage. Eens in de vijf jaar is een marktconforme huuraanpassing mogelijk. Voor deze woningen geldt een maximale huurverhoging van 2,3%.

Lees verder!


Algemene Ledenvergadering (ALV)

Zoals wij al eerder aangaven houden wij op 25 mei onze ALV. Het middagprogramma wordt ingevuld met presentaties over het onderwerp wat oorspronkelijk op de ALV van 2020 zou worden behandeld: “Wonen Plus”, ‘Inkijk in de toekomstige nieuwe ontwikkelingen op het gebied van service- en dienstverlening’.
De presentaties worden aangevuld met aandacht voor levensbestendig wonen: op welke wijze wordt binnen de nieuwe complexen aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ouderen en gehandicapten om ook in een dergelijke omgeving te kunnen (blijven) wonen


Energielabels

Wist u……….
dat bij elke verhuring, zowel van een nieuwe als een bestaande woning het wettelijk verplicht is dat de verhuurder aan de huurder aangeeft wat het energielabel van de te huren woning is?

Stel uw vraag

Contactformulier