Archief

Archief

Onderstaand worden ziet u de nieuwsitems van de afgelopen 12 maanden.

Nieuwsbrief september 2022

do 15 september

AMVEST


Besluitenlijst

Het bestuur van het Platform Amvest Huurders (PAH) is het met de directie van Amvest eens geworden over de besluitenlijst.
Bestuur en directie houden een lijst bij van essentiële besluiten uit hun gezamenlijk overleg. De lijst is bestemd voor Amvest, Vastgoedmanagers (VGM), Huurdersverenigingen (HV), Bewonerscommissies (BC) en het bestuur van het PAH.
Zowel de directie als het bestuur kunnen voorstellen doen voor deze besluitenlijst.
Na akkoord van het bestuur en directie wordt een besluit op de lijst geplaatst.
De besluitenlijst staat op de site van het PAH.


Energielabels

De energielabels van woningen dienen 1x per tien jaar bepaald te worden.
Nadat vorig jaar de manier van vaststellen van het energielabel, ook wel energiecoëfficiënt genoemd, is gewijzigd, zijn veel energielabels aangepast.

Bij de woningen met een gereguleerde huur is het energielabel opgenomen in het puntenstelsel.
Indien het nieuwe label is verslechterd ten opzichte van het oude label, kan daarmee ook het puntenaantal voor de woning wijzigen.
Indien een woning op basis van het puntentotaal op de maximaal toegestane huur zit, kan deze verlaging mogelijk een huurverlaging betekenen.

Het puntenaantal van de woning en de berekening daarvan (inclusief energielabel) is op te vragen bij de VGM.
Het huidige energielabel van de woningen is te vinden op: Zoek je energielabel


Glasbewassing ramen buitengevel

Over het reinigen van de voor huurders onbereikbare ramen van hun woning en het verrekenen daarvan in de servicekosten blijft veel discussie.
De Huurcommissie hanteert het beleid dat de kosten van de glazenwasser in de servicekosten dienen te worden opgenomen en de kosten voor het bereikbaar maken van de ramen (bijvoorbeeld een hoogwerker) door de verhuurder moeten worden betaald.
Amvest houdt zich aan deze richtlijn.
Ook de Woonbond neigt op dit moment naar genoemde richtlijn.
Er zijn echter uitspraken van kantonrechters en het gerechtshof Den Haag (2013!) die ook de kosten van de glazenwasser toewijzen aan de verhuurder.

Deze uitspraken hebben tot op dit moment niet geleid tot een beleidswijziging van de Huurcommissie. Zolang deze situatie niet verandert, heeft het weinig zin om een poging te wagen om de kosten voor de glasbewassing buiten de servicekosten te houden.


Woonbond

Dit jaar heeft het bestuur een collectief lidmaatschap afgesloten bij de Woonbond, waarbij alle aangesloten Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies van meer faciliteiten van de Woonbond gebruik kunnen maken.
Het bestuur is benieuwd naar de eerste ervaringen. Bijvoorbeeld, is er nu meer contact met de Woonbond of hoe ervaart u de beantwoording van uw vragen door de Woonbond.
Deze ervaringen brengt het bestuur in bij onze jaarlijkse evaluatie met de Woonbond.
Reacties kunt u kwijt bij de secretaris.


Oude huurcontracten

Wist u…….

dat sommige woningen uit het Amvest bestand oude huurcontracten hebben? Deze contracten zijn afgesloten door voorgangers van Amvest.

Soms is in deze contracten voor de jaarlijkse huurverhogingen alleen aangegeven dat deze met een inflatiecorrectie mogen worden verhoogd. Een extra jaarlijkse verhoging is niet aangegeven. Deze mag dan ook niet worden berekend. 

In de huidige situatie betekent het dat alleen de inflatiecorrectie uit de overheidsvoorschriften mag worden berekend.
Het is in deze contracten wel toegestaan om eens per 5 jaar de huren marktconform aan te passen.

Op dat moment kunnen de gemiste extra huurverhogingen alsnog worden berekend. Maar in de tussentijd betekent het toch een voordeeltje voor de huurders.
Omdat deze huurcontracten al jaren oud zijn, is het niet reëel om jaren terug te rekenen, te meer daar de huurders het zelf ook hadden kunnen zien.
Het is aan te bevelen dat huurders in eerste instantie zelf hun huurcontracten raadplegen om te zien wat daarover in hun huurcontracten is opgenomen

Stel uw vraag

Contactformulier