Doel en Missie

Doel en Missie

Platform Amvest Huurders

Het doel van het Platform Amvest Huurders is het behartigen van de belangen van Amvest-huurders in het algemeen en het behartigen van de belangen van alle Amvest huurdersverenigingen en bewonerscommissies (de leden) in het bijzonder.
In haar missie streeft het Platform voor haar leden naar verhoging van het woongenot, dat wil zeggen energiezuinig, comfortabel en gezond wonen in leefbare en veilige wijken tegen betaalbare huren.

Wilt u meer weten over het Platform Amvest Huurders bekijk dan onze Informatiebrochure.

Stel uw vraag

Contactformulier