?>

Doel en Missie

Doel en Missie

Platform Amvest Huurders

DOEL
Amvest Huurders behartigt de belangen van Amvesthuurders in het algemeen en van alle Amvest huurdersverenigingen en bewonerscommissies (de leden) in het bijzonder.


MISSIE
Het Platform streeft naar verhoging van het woongenot voor haar leden. Wat wil zeggen: energiezuinig, comfortabel en gezond wonen in leefbare, veilige wijken tegen betaalbare huren

Wilt u meer weten over Platform Amvest Huurders bekijk dan onze  
informatiebrochure .  

Stel uw vraag

Contactformulier