Financiering van de huurdersvereniging

Financiering van de huurdersvereniging

Platform Amvest Huurders

De verhuurder vergoedt aan de huurdersvereniging de kosten die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taken, genoemd in de artikelen 3, 4, 5 en 5b van de Overlegwet. De bijdrage die Amvest verstrekt is een minimum bedrag van € 7 per woning I per jaar (met een minimum bedrag van € 250 per jaar). ln vele gevallen is dit bedrag te laag, omdat onder deze kosten in ieder geval de kosten van het uitnodigen van deskundigen, het vragen van inlichtingen en adviezen als bedoeld in artikel 5d en de kosten van scholings-en vormingsactiviteiten, begrepen zijn. Ook vergaderkosten, kantoorfaciliteit n (vergaderruimte, kantoorbenodigdheden, lCT, etc.), telefoon-, kopieer- en portokosten, aanschaf relevante literatuur (de Woonbond heeft uitstekende brochures, waar ook deze informatie in vermeld staat), nieuwsbrief, etc. zijn voor rekening van de verhuurder. Het moet redelijk zijn en overleg met uw vastgoedmanager wordt geadviseerd. Uiteraard behoort een begroting en financiële verantwoording tot de voonaraarden. Vele huurdersverenigingen vragen daarnaast een contributie aan hun leden voor uitgaven die niet voor vergoeding in aanmerking komen, maar in de ogen van de leden nuttig, noodzakelijk en leuk zijn voor o.a. de saamhorigheid. Houdt u beide administraties wel gescheiden.

Stel uw vraag

Contactformulier