Historie

Historie

Platform Amvest Huurders

Het Platform Amvest Huurders is opgericht op 28 december 1998. Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (met statuten, die in een notariële akte zijn opgenomen), die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17110406.
Het 3e Lustrum werd gevierd in Eindhoven.  Na de ALV in het Muziekcentrum aldaar bestond het middagprogramma uit een excursie bij Piet Hein Eek, gevolgd door een bezoek aan de nieuwe wooncomplexen van Amvest in Eindhoven.  Naar onze mening een geslaagde lustrumviering die helaas door maar weinig leden werd bezocht.  

Stel uw vraag

Contactformulier