Klachtenafhandeling huurdersverenigingen en bewonerscommissies

Klachtenafhandeling huurdersverenigingen en bewonerscommissies

Platform Amvest Huurders

Klachten van huurdersverenigingen van bewonerscommissies komen binnen bij bestuursleden van het Platform Amvest Huurders (PAH). Ook via het contactformulier op de website van het Platform ( www.platformamvesthuurders.nl ) of door het sturen van een e-mail ( info@platformamvesthuurders.nl ), kunnen klachten worden gemeld.

• De gemelde klacht, duidelijk en (zo mogelijk) kort omschreven, wordt bevestigd door de ontvanger;
• PAH beoordeelt de klacht op wetgeving, relatie huurdersvereniging / bewonerscommissie met de vastgoedmanager, meerdere binnengekomen klachten en andere ter zake doende feiten om een ​​compleet beeld te krijgen van de ingediende klacht;
• PAH neemt (eventueel) contact op met betreffende huurdersvereniging / bewonerscommissie om de klacht te bespreken en / of meer informatie op te halen;
• De klacht wordt in een bestuursvergadering van het PAH besproken;
• Het bestuur besluit van om de klacht in samenspraak met de huurdersvereniging / bewonerscommissie en de vastgoedmanager tot een oplossing te komen of om de klacht te melden bij de directie van Amvest;
• De klacht wordt door PAH verder en afgehandeld naar gelang keuze keuze.

De klachten en de wijze van afhandelen van deze klachten worden in de administratie van het PAH vastgelegd. 'Klachtenafhandeling' is een standaardagendapunt op de bestuursagenda van het PAH.

Verder wijzen wij op het volgende ....!
Voordat de klacht bij het bestuur van het PAH wordt gemeld gaan wij ervan uit dat er door de huurdersvereniging / bewonerscommissie meerdere pogingen zijn ondernomen om samen met de vastgoedmanager tot een bevredigende oplossing van de klacht te komen.
Mocht u over de klacht in overleg gaan met de vastgoedmanager dan bevelen wij u aan hier een verslag van te maken zodat de gemaakte afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

16 maart 2021

Stel uw vraag

Contactformulier