Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief mei 2019

di 28 mei

AMVEST


Nieuws uit de bestuursvergadering van 8 mei 2019

Het bestuur van het Platform is op 8 mei in nieuwe samenstelling bijeengekomen.
 
Het bestuur is bezig om klachten van huurdersverenigingen (hv’s) en bewonerscommissies (bc’s) over de vastgoedmanagers (vgm) te verzamelen. In eerste instantie wordt aan de betrokken huurdersvereniging of bewonerscommissie gevraagd de klachten goed op rij te zetten en (nog een keer) in het overleg met de vastgoedmanager te bespreken met schriftelijke agenda, verslag en afspraken hoe en wanneer de klachten worden verholpen. Helpt dit niet dan kan het bestuur van het Platform Amvest Huurders benaderd worden, wat op haar beurt de Directie van Amvest inschakelt. Dat het geen overbodige luxe is, bewijst de stevige lijst die aan het ontstaan is. Ook wordt een aanspreekpunt uit het bestuur van het Platform aangegeven.
 
De communicatie van het bestuur van het Platform (nieuwsbrieven, uitnodigingen) wordt voortaan gericht aan één van de bestuursleden (in principe de voorzitter), of, indien aanwezig een centraal adres. Er wordt verwacht dat de nieuwsbrieven door de hv’s en bc’s zelf worden verspreid in het bestuur. Als de nieuwsbrief naar een ander adres moet, kunt u dit melden bij mevrouw van Es (elsvanes@upcmail.nl.)
 
De website zal actiever gebruikt gaan worden voor allerlei informatie: zowel actueel nieuws als handige informatie voor nieuwe huurdersverenigingen, formats voor statuten/huishoudelijk reglement, wat te doen bij verkoop van uw complex, wat is de functie van het Platform enz.
Het bestuur heeft advies uitgebracht aan Amvest over de vernieuwde tekst van de huurcontracten door de rechten van de huurders er juist in te krijgen en te verduidelijken en de leesbaarheid te vergroten. Dat een huurcontact juridisch waterdicht moet zijn is duidelijk, maar het moet ook leesbaar zijn.
 


Themamiddag 11 april 2019

Mevrouw Dijkman, van Stijlvol Ouder (www.stijlvolouder.nl) hield op de themamiddag na de Algemene Ledenvergadering een presentatie over levensbestendig (ver-)bouwen.
 
Er is sprake van een vergrijzingsslag, en een toenemende zorgvraag. De meeste senioren willen in de stad wonen voor het voorzieningenniveau. Hierdoor verandert de stad. 95% van 75-plussers woont nog thuis. Om goed thuis te blijven wonen is het belangrijk om sociale contacten te hebben, zelf het huishouden en boodschappen kunnen blijven doen, beschikbaarheid van medische verzorging en een woning die voldoet aan de eisen van oudere bewoners met soms enige beperkingen.
 
Mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor meerdere partijen, zoals de overheid, verhuurders en de samenleving.
Eenzaamheid neemt toe onder ouderen. Er is behoefte aan collectiviteit en ontmoeting. Een trend in appartementengebouwen is dat bewoners dingen organiseren en waar mogelijk een kleine kamer erbij huren voor gezamenlijke activiteiten.
 
Een bewoner kan ook zelf dingen in zijn woning verbeteren, zoals het aanbrengen van plintverlichting, geen losse snoeren of kleedjes, en een traplift als traplopen lastig wordt.
Er worden nieuwe woonvormen ontwikkeld en opgezet. Een mooi voorbeeld is het fenomeen Knarrenhof, een meer vrijblijvende vorm van groepswonen.
 
Mevrouw Dijkman gaf vele voorbeelden van mogelijkheden die voor oudere bewoners erg plezierig zijn, maar die eigenlijk in elke woning al bij de bouw aangebracht kunnen worden of dat er mogelijkheden om het later aan te brengen, zoals ruime liften, goede voorzieningen voor deurbellen en videovoorzieningen in de entreehal en diverse zaken in badkamer en toiletruimtes.
 

Stel uw vraag

Contactformulier