Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief september 2019

zo 29 september

AMVEST


Nieuws van het bestuur PAH september 2019

Amvest heeft onlangs drie adviesaanvragen conform de Overlegwet bij het PAH ingediend. In deze Nieuwsbrief geven we (in grote lijnen) aan hoe het bestuur daarop gereageerd heeft en wat de reactie van Amvest is geweest.


Adviesaanvragen Amvest

Adviesaanvraag aanpassing huurovereenkomst
Een aanvraag die al enige tijd loopt is de aanpassing van de huurovereenkomst. Amvest heeft een voorstel voor een nieuw huurcontract gepresenteerd. Dit is gebaseerd op het model 2017 van het ROZ (Raad voor Onroerende zaken) en de daarbij behorende aangepaste Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte 2017. Belangrijk in deze wijziging is dat de extra huurverhoging bovenop de normale toegestane huurverhoging van 5% naar 3% is gegaan. De vijfjaarlijkse mogelijke aanpassing aan de markthuren staan er nog wel in. Verder zijn de boeteregels verscherpt: Amvest geeft aan dat de bewoning door sommige huurders zeer slecht is en dat de staat van de achtergelaten woningen soms abominabel is. Om meer mogelijkheden te hebben om via boetes de reparatiekosten terug te kunnen krijgen, zijn deze regels verscherpt. Ook zijn de regels op verbod van onderhuur verscherpt en wordt AirBNB als voorbeeld genoemd als niet toegestane vorm van onderhuur. Daarnaast is een verbod op hennepkwekerijen opgenomen. We zijn overigens nog steeds in overleg met Amvest. Het is echt ingewikkeld en zowel Amvest als wij laten zich bijstaan door een jurist. Wij hebben voorgesteld om de taal van het contract sterk te vereenvoudigen, zodat voor bewoners het contract leesbaar en begrijpelijk wordt. Ook toetsen wij voortdurend aan de Huurwet en Overlegwet.

Adviesaanvraag voorrang sleutelberoepen
Amvest heeft een adviesaanvraag ingediend om in een beperkt aantal complexen in grote steden voorrang te geven aan nieuwe huurders met een zogenaamde sleutelfunctie: brandweer, politie, onderwijs ambulancepersoneel. Door de grote druk op de woningmarkt van de middenhuren komen in de grote steden deze huurders moeilijk aan een woning en zijn ze volgens Amvest daarom moeilijk te werven. Het PAH heeft een negatief advies gegeven: het is zeer de vraag of bedoelde huurders inderdaad in de grote steden willen wonen en het is een vorm van (positieve) discriminatie waardoor andere huurders nog moeilijker aan een woning kunnen komen. Amvest heeft ons advies niet overgenomen.

Adviesaanvraag Huurders-ABC
Als derde onderwerp heeft Amvest ons advies gevraagd over het Huurders-ABC. Het bleek dat er diverse versies van dit Huurders-ABC circuleerden: een goede aanleiding om een nieuwe versie te maken en tegelijk door te lopen op onjuistheden en actualiseren. Het concept dat wij kregen hebben wij voorzien van commentaar, waarbij wij voorstander zijn van twee versies: één voor eengezinswoningen en één voor appartementen. Wel of geen portieken, riolering, groen en bestrating, schoonhouden dakgoten e.d. zij items die sterk verschillen tussen deze woningtypes. Daarnaast hebben wij aangegeven dat het schoonhouden van allerlei aan-en afvoerleidingen alleen door de huurder gedaan moeten worden als ze echt goed bereikbaar zijn en er geen specialistische kennis voor nodig is. Ook ontbraken de gewijzigde regeling voor de glasverzekering en onderhoud/reparaties van de verlichting van de openbare ruimtes. Amvest heeft nog niet gereageerd.
 
 


Inventarisatie klachten over Vastgoedmanagers (VGM's)

Vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat wij een lijst met klachten over diverse VGM’s bij de directie van Amvest hebben ingediend. De directie beloofde daarop deze lijst in het tweewekelijks overleg met de Amvest-assetmanagers te bespreken, die de VGM’s moeten aanspreken op deze klachten. Het bestuur van het PAH heeft de indruk dat hier en daar verbetering te bespeuren is, maar tevreden zijn we zeker niet. Niet reageren, het niet oplossen van klachten of niet aangeven waarom iets mogelijk niet direct kan, blijft onder de maat. Wij blijven de Directie van Amvest hierop wijzen. Ook kunt u met uw klachten bij het bestuur van het PAH terecht, als de VGM’s naar uw mening onvoldoende aandacht hebben voor uw klachten.


Opleidingen

Vorige Nieuwsbrief hebben we een peiling gedaan voor de belangstelling voor cursussen door het PAH. Wij hebben vier reacties gehad, waarvoor onze dank. Helaas is dat nog wat weinig om er echt mee aan de slag te gaan. Pak de vorige nieuwsbrief er nog even bij en kijk of u belangstelling heeft voor deze cursussen en wanneer het u het beste uitkomt. Ook andere onderwerpen als genoemd zijn welkom. De kosten van deze cursussen (inclusief reiskosten) worden vergoed door uw Vastgoedmanager.


Contactadressen

Tot slot: In de vorige nieuwsbrieven hebben wij aangegeven dat wij voortaan uitgaan van één aanspreekpersoon/contactadres per Huurdersvereniging of Bewonerscommissie. Bij voorkeur de voorzitter. De nieuwsbrief en andere stukken worden alleen naar dit adres gestuurd en wij nemen aan dat e.e.a. wordt doorgestuurd naar de overige leden van het bestuur.
Als dat een ander adres moet zijn laat het ons dan weten. We hebben al een aantal reacties gehad, dus als u al gereageerd heeft, hoeft dit niet nogmaals.

Reacties?
Al uw reacties kunt u naar het secretariaat sturen. Wij zorgen dan voor de verdere behandeling door het juiste bestuurslid van het Platform.

Vacatures
Heeft u interesse in een bestuursfunctie bij het Platform? Laat het ons weten!!!

Stel uw vraag

Contactformulier