Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

AED (Automatische Externe Defribillator)

vr 24 januari

Het is alom bekend dat het gebruik van een AED bij een hartstilstand binnen zes minuten de overlevingskans met 50 tot 70 procent verhoogt en daarmee het risico op blijvende schade voorkomt.
In diverse wooncomplexen zijn dan ook verzoeken van huurders binnengekomen voor het ophangen van een AED op een geschikte plaats binnen of net buiten het complex.
Voordat de Huurdersvereniging of Bewonerscommissie dit verzoek voorlegt aan de betreffende Vastgoedmanager is het verstandig om rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

  • Bij melding rukken drie hulpdiensten uit te weten politie, brandweer en ambulance. Alle medewerkers zijn zeer bekwaam en hebben ervaring met de bediening van de AED;
  • Als er binnen 100 tot 400 meter in een openbaar toegankelijk gebouw (bijvoorbeeld politiebureau, ziekenhuis, brandweerpost, school) een AED beschikbaar is, is dat genoeg: niet te ver weg, altijd bereikbaar en mensen aanwezig die het apparaat kunnen bedienen;
  • Een AED moet 24 uur per dag bereikbaar zijn. Indien een AED in een afgesloten ruimte (portiek) wordt opgehangen dienen er personen te zijn, mogelijk ook niet-bewoners, die het portiek zelfstandig kunnen binnengaan;
  • Een AED in een openbare ruimte/buiten geeft kans op vandalisme en dient dus uitgerust te zijn met een goed beschermde buitenkast;
  • Meerdere personen in de omgeving van de AED dienen het apparaat te kunnen bedienen; te denken aan professionals die toevallig in het complex wonen maar ook vrijwilligers die een opleiding moeten volgen en genegen zijn deze jaarlijks te herhalen;
  • De AED is niet (overal) gratis en vereist onderhoud. Dit brengt kosten met zich mee.
Het bestuur van het Platform Amvest Huurder gaat het te ver om een positief of negatief advies te geven over het al dan niet aanschaffen van een AED.
Het is aan de Huurdersvereniging of Bewonerscommissie zelf om een weloverwogen besluit te nemen door de genoemde aandachtspunten hierbij te betrekken.
 

Stel uw vraag

Contactformulier