Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief maart 2020

vr 20 maart

AMVEST


Nieuws van het bestuur

De Algemene Ledenvergadering en de Themamiddag zijn verplaatst naar het najaar!
In de vorige nieuwsbrieven hebben we de Algemene Ledenvergadering met de Themamiddag van 16 april 2020 aangekondigd. Hoewel deze datum nog buiten de tijd van alle beperkingen door het corona-virus ligt, willen wij als bestuur van het Platform Amvest Huurders niet het risico lopen de vergadering en de themamiddag op het laatste moment toch te moeten afzeggen als deze periode wordt verlengd.
 In overleg met Amvest hebben we dan ook besloten de Algemene Ledenvergadering van het Platform Amvest Huurders en de Themamiddag te verplaatsen naar het najaar. Zodra de datum vastgesteld is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Omdat bij het bestuur de voorbereidingen van de Algemene Ledenvergadering vrijwel afgerond waren, publiceren wij de stukken van de vergadering, voor zover voorhanden, wel op de website. U kunt deze lezen en uiteraard kunt u er al op reageren via info@platformamvesthuurders.nl.
Misschien (ook) een mooie gelegenheid om (weer) eens rond te kijken op onze website. Zoals we in de vorige nieuwsbrief meldden, staan er wat nieuwe stukken op. Bijvoorbeeld ons artikel in de laatste Nieuwsbrief over het advies voor de huuraanpassingen 2020 aan de vastgoedmanagers en over het Bouwbesluit. 
Wij hopen dat alle contactpersonen van de Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies, die de Nieuwsbrief ontvangen, deze zo snel mogelijk doorsturen naar hun medebestuursleden.
Het bestuur van het Platform Amvest Huurders hoopt dat u begrip voor ons besluit heeft. We hopen u in het najaar in goede gezondheid te zien, zowel op de Algemene Jaarvergadering als op de Themamiddag.
De activiteiten van het bestuur gaan uiteraard niet “op slot”. Wij blijven de ontwikkelingen in huurdersland volgen. Ook met vragen, opmerkingen en klachten kunt u bij ons terecht.
Bestuur Platform Amvest Huurders

Links documenten ALV 2020 
Notulen ALV 2019
Jaarverslag 2019
Activiteitenplan 2020
Begroting 2020


 

Stel uw vraag

Contactformulier