Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief maart 2021

do 04 maart

AMVEST


Vervolg adviesaanvraag door Vastgoedmanagers

In onze nieuwsbrief van februari hebben wij u aangegeven dat we het niet eens zijn met de wijze waarop de adviezenaanvragen over de huuraanpassingen van 2021 bij de Huurdersverenigingen en Bewonerscommissie zijn aangeleverd. Hierover hebben wij in juli 2020 duidelijke afspraken gemaakt met de directie van Amvest. Deze afspraken zijn niet nagekomen.

In een brief aan de directie van Amvest hebben wij dan ook verzocht de adviesaanvragen van de vastgoedmanagers terug te trekken. Aan dit verzoek is geen gehoor gegeven. Het bestuur van het PAH heeft daarop aangegeven dat het vertrouwen tussen het bestuur van het PAH en de directie van Amvest is geschaad.

Wij dringen er bij u nu sterk op aan om binnen de gestelde termijn aan uw vastgoedmanager advies uit te brengen over de huuraanpassingen in 2021. Wij vragen u ook om, naast het versturen van uw advies aan de vastgoedmanager, de directie van Amvest een kopie van uw adviesbrief te sturen, opdat uw argumenten (zie onderstaande voorbeelden) hen bereiken.
Het adres:  Amvest, Postbus 12446, 1100 AK Amsterdam of email: info@amvest.nl

Het Platform geeft u als nadrukkelijke aanbeveling mee om bij het uitbrengen van uw advies aan de vastgoedmanager, net als bij de niet-geliberaliseerde huren, de nullijn aan te houden, dus huurbevriezing.

U kunt dit onderbouwen met de volgende argumenten:

 • de landelijke maatschappelijke situatie is voor alle huurders gelijk;
 • lonen en vooral pensioenen stijgen niet tot nauwelijks dit jaar, sterker nog, in veel gevallen is sprake van een inkomensdaling;
 • door de coronacrisis hebben veel huurders, zoals zzp-ers en eigenaren van kleine bedrijven financiële problemen;
 • de reguliere huurverhogingen liggen in de particuliere sector de afgelopen 10 jaar (periode “Rutte”) ruim 35% boven de inflatie;
 • in de afgelopen 3 jaar is de gemiddelde huurverhoging van de vrije sector meer dan 3%, nog afgezien van de incidentele veel grotere huurverhogingen bij een wisseling (zie de monitoring CBS huurenquête, tabellen 2 en 3);

Daarnaast kunt u pleiten voor een huurverlaging, indien een of meerdere van onderstaande argumenten van toepassing zijn voor uw complex:
 • de onderhoudstoestand van uw complex laat te wensen over:
 • genoemd kunnen worden de algehele staat van uw complex, voorzieningen in de woningen (keukens, badkamers), verfwerk, veroudering liften, verwarmingsinstallaties en spreekluisterverbindingen; maak een lijst met openstaande reparaties en afspraken;
 • slechte isolatie van de woningen en weinig andere energiebesparende voorzieningen;
 • het functioneren van uw vastgoedmanager: denk aan slechte communicatie, slecht reageren op reparatie en onderhoudsverzoeken;
 • veel leegstand in het complex en/of moeilijk nieuwe huurders te vinden;
 • probeer te weten te komen wat de huren of WOZ waardes van vergelijkbare woningen in uw omgeving zijn om inzicht te krijgen in het al of niet marktconform zijn van de huren van uw eigen complex;
 • Tot slot kunt u nog wijzen op het “Goed verhuurdersschap” hetgeen Amvest hoog in het vaandel zegt te hebben, maar waar weinig gevolg aan wordt gegeven.

Het bestuur Platform Amvest Huurders
 

Stel uw vraag

Contactformulier