Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief September 2021

zo 12 september

AMVEST


Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van het Platform Amvest Huurders nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op

Woensdag 6 oktober 2021

13.00 – 18.00 uur.

Vergadercentrum de Eenhoorn, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

Wij hebben gekozen voor een datum in het najaar, waardoor wij - zoals het er nu naar uit ziet - de jaarvergadering kunnen houden waarbij u fysiek weer aanwezig kunt zijn.

We beginnen om 13.00 uur. Het vergadercentrum de Eenhoorn in Amersfoort ligt direct tegenover het station.

Voorafgaand aan de ALV wordt er vanaf 12.00 uur tot 13.00 uur een (eenvoudige) lunch aangeboden.

De agenda zal naast de vaste onderdelen zoals de verantwoording over 2020, begroting, actieplan en bestuursverkiezing, bestaan uit twee onderdelen waar we meer tijd aan willen besteden.

Op de eerste plaats willen we aandacht schenken aan de Servicekosten. Een vertegenwoordiger van de Woonbond zal hierbij aanwezig zijn. Wat valt onder de servicekosten? Wat mag wel en wat mag niet gerekend worden? Hoe ga je om met de afrekening? Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder?

Daarnaast willen wij met u van gedachten wisselen over de Vastgoedmanagers. Hoe pakken ze reparatieverzoeken op? Hoe snel reageren ze? Hoe lang duurt de uitvoering? Hoe gaan ze om met klachten? Hoe gaan ze om met de servicekosten? Bent u wel of niet tevreden? Hierbij hopen we op inbreng van de leden.

Uiteraard sluiten we af met een drankje en hapjes.

De definitieve agenda en bijbehorende stukken worden zo snel mogelijk op de site gezet. Daar krijgt u nog bericht van.

Vanwege de corona zullen er nog wel wat maatregelen van kracht zijn in het vergadercentrum. Hierdoor is de capaciteit van de zaal beperkt tot 50 personen. Wij verzoeken u met 1 of 2 bestuursleden te komen.

U kunt zich van nu af aan-/afmelden bij de secretaris van het bestuur: Jan Kommer, jan.kommer@ziggo.nl . Vermeldt u ook, als u komt, of u gebruik wilt maken van de lunch.

Het bestuur van het Platform Amvest Huurders

Stel uw vraag

Contactformulier