?>

Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief september 2023

di 19 september

AMVEST


Viering lustrum PAH

Op 29 september viert het Platform in Amsterdam haar 25-jarig bestaan.
Het belooft een interessante en inspirerende dag te worden. Heeft u zich hiervoor aangemeld? Wij kijken uit naar uw komst!


Servicekosten

Het is (weer) de tijd van de afrekening servicekosten.

Als in uw complex de servicekosten worden afgerekend van
1 januari 2022 t/m 31 december 2022 dan moet de afrekening per 1 juli 2023 bekend zijn. Dit is een vaste wettelijke regel. Uw vastgoedmanager (VGMer) is hiervoor verantwoordelijk.

Mocht u nog niets van uw VGMer hebben gehoord dan adviseren wij u om contact op te nemen om aan te geven dat u de afrekening nog steeds niet in uw bezit heeft. Uw VGMer heeft hiermee de vaste wettelijke regel overschreden en dat is onzorgvuldig handelen.

Als in uw complex een VVE actief is dan geldt hetzelfde: de VVE moet per 1 juli de servicekosten bekend maken. Ook hierin heeft de VGMer een rol: deze moet zorgen dat de gegevens door de VVE op tijd worden aangeleverd.

Indien uw afrekening loopt van 1 juli 2022 t/m 31 juni 2023 dan heeft de VGMer tot 1 juli 2024 de tijd om de afrekening servicekosten voor u in orde te maken.

Wij wijzen u er nogmaals op dat bij de controle van de servicekosten-afrekening de BTW over de gasrekening van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 verlaagd was van 21% naar 9%.


Tegemoetkoming blokverwarming

In het bezit van Amvest komen diverse complexen voor met blokverwarming die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming 2023. De directie van Amvest heeft ons de verzekering gegeven dat alle aanvragen in voorbereiding zijn. Sommigen zijn bij de Belastingdienst al ingediend.
Heeft u nog niets vernomen van uw VGMer, neemt u dan contact op om naar de stand van zaken te vragen. De sluiting van de indieningstermijn is 30 september.

Let op: als er voor uw complex in het verleden een goedkoop langlopend contract is afgesloten dan is het mogelijk dat u onder het prijsplafond van de regeling blijft en geen recht heeft op de tegemoetkoming.


Aanpassing Statuten aan WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)

Het bestuur heeft u daarover al enige keren geïnformeerd.
Wij verzoeken u nogmaals om op uw eerstkomende Algemene Vergadering van uw Huurdersvereniging de aanpassing van uw statuten aan de WBTR, te agenderen.
Op onze site staat welke stappen u daarvoor moet doorlopen. Dit geldt natuurlijk niet voor de Huurdersverenigingen, die de aanpassing al hebben gedaan.

ls in uw complex een Bewonerscommissie actief is dan biedt dit een mogelijkheid om de bewonerscommissie om te vormen tot een Huurdersvereniging.
Een Huurdersvereniging geniet een meer wettelijke rechtspositie.

De kosten van de aanpassingen zijn voor rekening van Amvest. Er wordt wel van u verwacht dat u gebruik maakt van de notaris van Amvest en daarnaast zoveel mogelijk de teksten van het voorbeeld op de website volgt.

Stel uw vraag

Contactformulier