?>

Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief oktober 2023

za 28 oktober

AMVEST


Overleg directie Amvest – bestuur PAH

Op 12 oktober is het najaarsoverleg met de directie van Amvest gehouden.

De directie Amvest gaf ons met een presentatie een inkijk in het lopende proces over de verbetering van de zogenaamde ‘Klantreis’. Hierbij moet voor de huurder duidelijker worden wat er, vanaf ondertekening van het huurcontract tot aan de opzegging van de huur, van de verhuurder kan worden verwacht. In samenhang daarmee wordt gewerkt aan een formule om voor de Vastgoedmanagers meer gestandaardiseerde processen en afspraken te maken. Dit heeft voor de huurder als voordeel dat alle VGMers op dezelfde manier gaan werken.

Lees meer...


Najaarsoverleg

Voor veel Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies is het najaar weer de tijd voor het tweede overleg van het jaar met uw VGMer. Als dat in het voorjaar niet is gebeurd, kunt u van uw VGMer verlangen dat de assetmanager van Amvest bij het overleg aanwezig is. Daarnaast kunt u vragen naar de plannen voor het onderhoud voor volgend jaar. De VGMer moet deze beschikbaar stellen.


Energielabels

Sinds kort kunt u voor uw eigen woning controleren wat het energielabel van uw woning is en hoe het energielabel is opgebouwd. U kunt dit vinden door in te loggen bij ‘Mijn Overheid’. Onder het kopje ‘Wonen’ kunt u bij de tegel “Energielabel” het label en alle gegevens inzien.


Onrechtmatige huurverhogingen?

Enige tijd geleden was er de nodige ophef naar aanleiding van een uitzending van Kassa, waarbij werd aangegeven dat mogelijk huurverhogingsregels in een aantal huurcontacten niet geldig zijn. Deze veronderstelling was gebaseerd op Europese consumentenwetgeving. Het gaat om de extra huurverhoging naast het inflatiepercentage.

Lees meer...


Klachten

Heeft u een klacht over uw VGMer? Het bestuur heeft met de directie een procedure afgesproken hoe u dat moet aanpakken. Zie daarvoor onze site:
https://www.platformamvesthuurders.nl/Klachtenafhandeling
 


WBTR aanpassen statuten

Denkt u er nog aan om uw statuten aan te passen aan de WBTR? Op onze site kunt u alle informatie vinden.
Denkt u erover om uw Bewonerscommissie om te zetten naar een Huurdersvereniging. Ook daarvoor kunt u alles vinden op onze site.

 

Stel uw vraag

Contactformulier