?>

Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief april 2024

vr 12 april

AMVEST


Vernieuw uw statuten!

Voor een Huurdersvereniging (HV) geldt dat de statuten moeten voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Dit is met name belangrijk om persoonlijke verantwoordelijkheden voor bestuursleden op te heffen.
LET OP, deze algehele statutenwijziging moet voor 1 juni 2026 gereed zijn.

Lees meer!


Overleg met de directie van Amvest

Eind maart vond het voorjaarsoverleg plaats tussen het bestuur van het PAH en de directie van Amvest. Hierbij een beknopte samenvatting!

Huuraanpassing
Uiteraard is voor ons de jaarlijkse huuraanpassing een zeer belangrijk onderwerp.
Hoewel de definitieve voorschriften van de overheid op dit moment nog niet zeker zijn, lijkt het erop dat voor de commerciële verhuurders een maximale huuraanpassing van 6,8% (5,8% inflatie en 1% extra) gaat gelden. De directie van Amvest gaf evenwel aan dat zij dit jaar voor de meeste complexen denkt aan maximaal 4,5% totaal.
Voor projecten waar de afgelopen jaren is geïnvesteerd in duurzaamheid wordt een uitzondering gemaakt waardoor de huuraanpassing hoger zal uitvallen.

Lees meer!


Algemene Vergadering op 22 mei 2024 in Utrecht

Op 22 mei vindt onze jaarlijkse Algemene Vergadering plaats.
In het ochtenddeel zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en activiteiten.

Maar ook het Platform ontkomt niet aan de wijziging van haar statuten. Het bestuur wil graag in deze AV de nieuwe statuten laten vaststellen door de leden.

Lees meer!

Stel uw vraag

Contactformulier