Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Algemene Ledenvergadering 2018

do 19 april

Op 13 maart j.l. vond in Utrecht de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats
Een zeer geslaagde ALV met o.a. een aansprekend Activiteitenplan 2018, een Beleidsplan met een doorkijk tot 2023 en diverse actuele onderwerpen, zoals Duurzaamheid.
Meer hierover? Hier vindt u de notulen van de ALV.
   

Stel uw vraag

Contactformulier