Oprichten Huurdersvereniging

Oprichten Huurdersvereniging

Platform Amvest Huurders

Meer woonplezier begint bij een goede Huurdersvereniging!

Huurdersverenigingen zijn van grote waarde voor Amvest, de eigenaar van uw woning. Ze zijn een onmisbare schakel in de communicatie tussen huurders en de verhuurder, uw vastgoedmanager. Hoe meer huurders - georganiseerd in verenigingen - participeren in informatie-uitwisseling, advies, inspraak en overleg, hoe beter de woningen en diensten afgestemd kunnen worden op de woonwensen van diezelfde huurders.

Is er nog geen huurdersvereniging in uw complex, straat of woonblok, leest u dan deze folder aandachtig door! U leest wat een huurdersvereniging doet, wat het verschil is tussen een huurdersvereniging en een bewonerscommissie, en wat u met een goed werkende huurdersvereniging allemaal kunt bereiken. Bovendien leest u hoe u een huurdersvereniging kunt oprichten. 

Voor meer informatie over het oprichten van een huurdersvereniging kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Platform Amvest Huurders, de heer Guus Hutjes per e-mail gghutjes@gmail.com of telefonisch 0651899195 

Stel uw vraag

Contactformulier