Themamiddag 2018

Themamiddag 2018

Platform Amvest Huurders


Aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering van 13 maart j.l. werden de vertegenwoordigers van de huurdersvereningen/bewonersommissies en de medewerkers van Amvest Investment Management onderhoudend geïnformeerd over 'Veiligheid in- en om de woning'. Hierbij werden specifiek de brandveiligheid en inbraakpreventie onder de aandacht gebracht.

Meer hierover? Lees hier de notulen van deze geslaagde Themamiddag!

 

Stel uw vraag

Contactformulier