WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) Model Huurdersverenigingen

WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) Model Huurdersverenigingen

Platform Amvest Huurders

Model-document voor Huurdersverenigingen op basis van de model-statuten.

De WBTR is bedoeld om onverantwoordelijk financieel beheer, wanbestuur, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen van verenigingen, stichtingen en coöperaties te voorkomen. De WBTR treedt op 1 juli 2021 in werking en gaat vanaf dat moment boven de eigen statuten. Er bestaat echter geen verplichting om statuten direct na 1 juli 2021 te wijzigen. In de WBTR is daarvoor een overgangstermijn van vijf jaar opgenomen. Overigens gaan er stemmen op om de datum van het Koninklijk Besluit (KB) te verplaatsen naar 1 januari 2022. Dit i.v.m. met de vergaderingen die moeten plaatsvinden om afspraken te maken en vast te leggen en in geval van een vereniging aan de leden moeten worden voorgelegd.

In onze situatie en uitgaande van de inwerkingtreding op 1 juli a.s., is het van belang om over (schriftelijke) afspraken die in het kader van de wet moeten worden gemaakt vóór 1 juli a.s. een document gereed te hebben, dat voldoet aan de eisen van de wet. Dit model-document is mede op basis van de model-statuten samengesteld.

Lees meer!
Model document WBTR voor Huurdersverenigingen 

 

Stel uw vraag

Contactformulier