?>

AVG

AVG

Platform Amvest Huurders

Het bestuur van Platform Amvest Huurders heeft, gelet op
- de Bepalingen van de Algemene regels Gegevensbescherming
- de Uitvoeringswet Algemene regels Gegevensbescherming 
op 23 mei 2018 het reglement AVG vastgesteld.
Reglement AVG

Voor de huurdersverenigingen en bewonerscommissies is een concept reglement opgemaakt dat kan worden gedownload voor eigen gebruik. U kunt dit reglement met uw eigen gegevens invullen. Indien opgevraagd door de leden van uw huurdersvereniging of bewonerscommissie kunt u uw eigen reglement toezenden of overhandigen.

Concept reglement eigen gebruik huurdersvereniging/bewonerscommissie
 

Stel uw vraag

Contactformulier