?>

Colofon

Colofon

Platform Amvest Huurders

Deze internetsite is samengesteld onder verantwoording van het Platform Amvest Huurders.
Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met:
 
Jan Kommer, secretaris van het Platform

info@platformamvesthuurders.nl

Redactie: Bestuur van het Platform Amvest Huurders

Disclaimer:

Het Platform Amvest Huurders besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst. Het zou mogelijk kunnen zijn dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt het Platform Amvest Huurders geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden op deze website.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Platform Amvest Huurders website berusten bij het Platform Amvest Huurders. Het is niet toegestaan zonder toestemming van het Platform Amvest Huurders de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
 
Verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van het Platform Amvest Huurders. Het Platform Amvest Huurders is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.
Het Platform Amvest Huurders behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Stel uw vraag

Contactformulier