?>

Subsidie blokaansluiting elektra en warmte

Subsidie blokaansluiting elektra en warmte

Platform Amvest Huurders

Wel of geen subsidie ​​blokaansluiting voor elektriciteit of warmte

Bronnen: de officiële regeling en de toelichting daarop.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-10699.html


Komt uw complex in aanmerking?
De subsidie ​​voor de gaslevering wordt verzekerd voor bewoners van zelfstandige wooneenheden die zijn aangesloten op een blokaansluiting voor warmte.
Op de blokaansluiting dienen minimaal 3 eenpersoonskamers te zijn aangesloten.
De wooneenheden moeten op 1 april 2023 of 1 januari 2023 geregistreerd zijn als wooneenheid en waar een natuurlijk persoon staat ingeschreven in de basisregistratie personen.
Er is echter een prijsplafonds toegevoegd. De subsidie ​​wordt niet aangevraagd voor het hele jaar 2023 een overeenkomst met de leveranciers geldt voor:
- gas € 0,708547107 per m3 of lager;
warmte €39,15702479 per Giga joule of lager.
Voor elektriciteit in de vorm van blokleverantie is de subsidie ​​ook mogelijk. Dit geldt echter alleen voor zelfstandige woningen met een gedeelde aansluiting zonder een individuele elektriciteitsmeter. Wij denken niet dat dit bij woningen van Amvest verhindert.

Wie vraagt ​​de subsidie ​​aan?
De subsidie ​​moet worden aangevraagd door de persoon die een overeenkomst heeft met een gasleverancier voor de levering van gas aan de blokaansluiting ten tweede van de productie van warmte die wordt geleverd aan wooneenheden die zijn aangesloten op de blokaansluiting: dat zijn in principe de Vastgoedmanagers (VGM) van uw complex. De subsidie ​​wordt aangevraagd bij en uitgekeerd door de Belastingdienst.

Hoe hoog is de subsidie?
De subsidie ​​Voor de blokaansluiting voor warmte bedraagt ​​voor de eerste helft van 2023 € 786,45 per woning. Voor de tweede helft van het jaar wordt het bedrag eind juni gepubliceerd en zal naar verwachting ongeveer € 276,76 per woning verdeeld.
Daarnaast kan de aanvrager voor eigen administratiekosten een aanvullend aangevraagd bedrag. Op de subsidie-uitkering aan de bewoners mogen daarom geen administratiekosten in opvang worden gebracht.
De aanvraag moet voor 30 september 2023, 17.00 uur worden ingediend.
De uitbetaling zal waarschijnlijk pas aan het einde van dit jaar gebeuren.

Wat krijgt u als bewoner?
De verdeling van de totale subsidie ​​per complex moet op dezelfde wijze worden verdeeld als de kosten voor de verwarming. Hierbij moet rekening worden gehouden met individueel gebruik, algemeen gebruik (bijvoorbeeld transportverlies) en grootte van de woning.

Wat is de rol van de bewoner, Huurdersvereniging (HV) of Bewonerscommissie(BC)?
Amvest heeft hierover nog niets aangegeven. Wij hopen dat er snelle richtlijnen voor de VGMers komen.
Als bestuur van PAH zijn wij van mening dat deze subsidie ​​een onderdeel van de servicekosten is.
Als u hiermee het recht heeft om alle nota's waarover te zien is. Ook kunt u bezwaar maken. Als blijkt dat de kosten voor het gas onder het prijsplafond liggen en er geen recht op subsidie ​​is, hoort de VGMer dit aan te geven door de huurders en moeten de nota's in kunnen worden gezien.
De HV of BC zal de stukken voor de verkoop als concept mogen inzien om na te gaan of alle gebruikte stukken aanwezig zijn.
Er komt een openbaar register waarin aangegeven is of de aanvraag voor uw complex is ingediend.

Datum: 22 juni 2023

Stel uw vraag

Contactformulier