?>

Klachtenafhandeling huurdersverenigingen en bewonerscommissies

Klachtenafhandeling huurdersverenigingen en bewonerscommissies

Platform Amvest Huurders

Klachtenprocedure Amvest
Bij een verschil van mening tussen een HV/BC en een vastgoedmanager (VGM-er) wordt in het algemeen door beide ‘partijen’ een serieuze poging ondernomen, door middel van overleg, om tot een oplossing te komen.
Wordt er geen overeenstemming bereikt, dan bespreekt de VGM-er de kwestie met de desbetreffende assetmanager. De assetmanager deelt zijn/haar visie, in samenwerking met de VGM-er, over een mogelijke oplossing van het probleem, waarna zo nodig een gesprek tussen de drie ‘partijen’ kan plaatsvinden.

De assetmanager neemt uiteindelijk een besluit.

Indien een HV/BC twijfelt aan de juistheid van dit besluit dan kan het probleem door een HV/BC worden voorgelegd aan het PAH-bestuur.
Het bestuur onderzoekt in overleg met de HV/BC de verdere mogelijkheden tot een oplossing. Bijvoorbeeld door:
• Inwinnen van deskundig advies conform de Overlegwet;
• Indienen van een klacht bij de directie van Amvest;
• Bijdrage leveren aan eventuele andere oplossingen (inschakeling huurcommissie, etc.)

De vastgoedmanager blijft het eerste aanspreekpunt voor de HV/BC.

Stel uw vraag

Contactformulier