?>

Financiering van de huurdersvereniging

Financiering van de huurdersvereniging

Platform Amvest Huurders

De verhuurder vergoedt aan de huurdersvereniging de kosten die rechtstreeks samenhangen met en redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor, de vervulling van de taken, genoemd in de Overlegwet.  

Voor de eerste 50 woningen: € 500
Voor de volgende 50 woningen: € 9 / woning
Voor de volgende 100 woningen: € 8 / woning
Boven de 200 woningen: € 6 / woning


Indien een complex bestaat uit meer dan 50 woningen is er naast de vaste vergoeding een staffel van toepassing.

Voorbeeld berekening vergoeding
bij 33 woningen: € 500;
bij 85 woningen: € 500 + (35x € 9) = € 815;
bij 230 woningen: € 500 + (50x € 9) + (100x € 8) + (30x € 6) = € 1.930.

Hiervoor moet u wel elk jaar een nota indienen.

In vele gevallen is dit bedrag te laag, omdat onder deze kosten in ieder geval ook de kosten van het uitnodigen van deskundigen, het vragen van inlichtingen en adviezen en de kosten van scholings- en vormingsactiviteiten begrepen zijn.

Indien er een reden is om een externe deskundige in te schakelen voor een advies, bijvoorbeeld op bouwtechnisch gebied of servicekosten, dan moet de verhuurder dit betalen. Afspraak is dat u dit met een begroting van te voren meldt bij uw Vastgoedmanager en / of Amvest. Mogelijk kan een suggestie worden gedaan voor een deskundige uit hun netwerk. Deze suggestie hoeft u echter niet over te nemen.

Vergaderkosten, kantoorfaciliteiten (vergaderruimte, kantoorbenodigdheden, lCT, etc.), telefoon-, kopieer- en portokosten, aanschaf relevante literatuur, nieuwsbrief, etc. zijn voor rekening van de verhuurder. Het moet redelijk zijn. Uiteraard behoort een financiele verantwoording door de Huurdersvereniging tot de voorwaarden.

In overleg met uw Vastgoedmanager maakt u een begroting met de te verwachten kosten, zoals hierboven vermeld. De kosten voor een eventueel advies van een deskundige hoeft u niet te melden, maar dient u wel een aparte begroting te melden, zoals eerder is aangegeven. Een voorschot is bespreekbaar, indien u grotere uitgaven heeft en uw begroting is goedgekeurd.

Vele huurdersverenigingen vragen daarnaast een contributie aan hun leden voor uitgaven die niet voor vergoeding in aanmerking komen, maar in de ogen van de leden nuttig, noodzakelijk en leuk zijn voor de saamhorigheid. Houdt u beide administraties wel gescheiden.

Wilt u meer weten over de rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies, raadpleeg dan de 'Toelichting Overlegwet' voor meer info.

Stel uw vraag

Contactformulier