?>

Nieuws

Nieuws

Meer interessant nieuws!

Nieuwsbrief juli 2024

wo 10 juli

AMVEST


Wet betaalbare huur

Het grote nieuws van de afgelopen weken is dat de 'Wet betaalbare huur' door de Eerste Kamer is aangenomen. Hierdoor wordt de komende jaren de huur in het zogenaamde middensegment beperkt, aangezien deze huren nu onder het puntenstelsel van het Woonwaarderingsstelsel (WWS) vallen.
De wet houdt in dat alle woningen met een puntenwaardering van maximaal 186 punten onder het waarderingsstelsel gaan vallen met bijbehorende maximale huur. In feite worden de huren van deze woningen gereguleerd.
Tevens is het woonwaarderingsstelsel gemoderniseerd.

Voorlopig gaat de wet alleen gelden voor nieuwe huurcontracten van bestaande woningen. De wet geldt ook voor nieuwe woningen, maar daarvoor is een opslag mogelijk. Onderstaande link naar de overheidssite geeft u meer informatie wat de wet voor u kan betekenen.
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/wet-betaalbare-huur
Voor de woningen met meer dan 186 punten geldt deze regeling niet.

Daarnaast is ook de wet die het beperken van alle huren regelt voor de komende vijf jaar vastgesteld. Dat houdt in dat de jaarlijkse maximale aanpassing van de huren niet boven de inflatie of de cao-stijgingen mag komen. De laagste van de twee is leidend. Dit geldt voor alle huren.


Algemene Vergadering

In mei heeft het bestuur van het PAH de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden.

In de vergadering zijn de nieuwe statuten voor de vereniging met instemming van alle aanwezigen aangenomen. Hierdoor voldoen de statuten van onze vereniging aan de huidige wetgeving.

Ook alle huurdersverenigingen moeten hun statuten vernieuwen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Een aantal huurdersverenigingen heeft dit al gedaan, maar nog niet alle.
Wacht daar niet te lang mee, want anders kunt u geen gebruik meer maken van de notaris die door Amvest wordt betaald.
Op onze site vindt u alle informatie. Zowel een standaardset met statuten als een stappenplan voor het vaststellen.

Voor de komende vijf jaar (2024-2029) is een beleidsplan vastgesteld. Het beleidsplan is opgesteld aan de hand van een aantal speerpunten: huurbeleid, woongenot, klachtenbehandeling, participatie en de klantreis. Het beleidsplan staat op onze site.

Op basis van het beleidsplan is een actieplan voor 2024 gemaakt. Het verbeteren van het functioneren van de vastgoedmanagers, duurzaamheid/energietransitie en levensloopbestendig wonen zijn de prioriteiten.

Het voorlopige verslag van de ochtendbijeenkomst is op onze site te vinden.
In de middagsessie is aandacht besteed aan de 'Wet goed verhuurderschap'. Vanuit de Woonbond en vanuit Amvest hebben sprekers zowel het doel, de mogelijkheden en de toepassing van de wet uitgelegd.
Beide presentaties zijn op de website te vinden. 
Woonbond: Wet goed verhuurderschap
Amvest: Wet goed verhuurderschap 

Overig nieuws

Stel uw vraag

Contactformulier